Perfil de Contratante

Contratos Públicos

  • Iragarki guztiak
  • Irekitako Lizitazioak
  • Azterketa Aldian Daudenak
  • Esleitutako Kontratuak
  • Bertan Behera Utzitakoak
  • Formalizatutako Kontratuak
  • Historikoa
  • Kontratu TxikiakArriba


© Zugaztel, M.P., S.A. · Calle Islas Canarias, 21, 3ª planta · 48015 Bilbao · Tel: 94 656 7717 · Fax: 94 401 23 48 · Email: zugaztel@bizkaia.eus ·